BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

HEA04 Ventilatie, beïnvloeding door gebruikers

Kunnen gebouwgebruikers binnen verblijfsgebieden op natuurlijke wijze ventileren met verse buitenlucht, doordat ramen kunnen worden geopend?

Het stimuleren en waarderen van de mogelijkheid voor de gebruiker om (tijdelijk) direct naar de buitenlucht te ventileren. Dit als  aanvulling op de in het gebouw aanwezige basisventilatie.

Deel Asset
Maximaal punten 2
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel