BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

TRA04 Veiligheid fietsers en voetgangers i.v.m. leveringen

Zijn de leveranciersingangen en -routes op het terrein gescheiden van parkeerplaatsen en routes voor voetgangers en fietsers?

Het waarderen en stimuleren van de beschikbaarheid van veilige voetgangerspaden en fietspaden.

Deel Asset
Maximaal punten 2
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel