BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

HEA28 Uitzicht

Is er beleid of een handelswijze aanwezig waarmee wordt geborgd dat relevante werkplekken in verblijfsruimten over voldoende ‘vrij uitzicht naar buiten’ beschikken?

Het vergroten van het welzijn van de gebouwgebruiker door de mogelijkheid om inspannende visuele taken als beeldschermwerk en lezen af te wisselen met uitzicht op de omgeving, waardoor het risico op vermoeide en droge ogen wordt verminderd.

Deel Gebruik
Maximaal punten 2
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel