BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

POL06 Uitstoot NOx

Worden er bij het opwekken van warmte voor ruimteverwarming of warmtapwater op locatie van het asset stikstofoxides (NOx) uitgestoten?

Het waarderen en stimuleren van het gebruik van verwarmingsinstallaties die geen NOx uitstoten op de locatie.

Deel Asset
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel