BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

TRA09 Transportbeleid, resultaten

Welke percentage van de doelstellingen, streefcijfers en verbeteringen voor transport zijn in het afgelopen kalenderjaar bereikt?

Het zekerstellen dat doelstellingen gerelateerd aan transport zijn behaald, waardoor nieuwe streefcijfers kunnen worden gesteld en de continue vermindering van de milieueffecten van transport wordt geborgd.

Deel Gebruik
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel