BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

HEA02 Tegengaan lichthinder

Welke voorzieningen om lichthinder te reduceren zijn op of in het asset aangebracht?

Het reduceren van lichthinder voor de gebouwgebruikers.

Deel Asset
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel