BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

ENE65 Submeting: andere energiegebruikers

Voor welke energiegebruikers worden afzonderlijke submeters toegepast voor de registratie van het energiegebruik?

Het stimuleren van het afzonderlijk meten van energiegebruikers in het asset, zodat  inzicht ontstaat in welke energiegebruikers hoeveel energie  gebruikt en gericht kan worden op specifieke verbeteringen.

Deel Beheer
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel