BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

MAN02 Scholing van medewerkers

Wordt er regelmatig via formele kanalen (bijvoorbeeld intranet) gecommuniceerd of worden er bijeenkomsten gehouden met de medewerkers om gebouw gerelateerde kwesties (waaronder milieuzaken) te bespreken? En worden deze kwesties of de uitkomsten gerapporteerd aan het management?

Het faciliteren van structurele terugkoppeling en het creëren van bewustzijn, waardoor leidinggevenden en medewerkers begrijpen hoe zij het gebouw beter kunnen gebruiken.

Deel Beheer
Maximaal punten 2
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel