BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

POL17 Reductie milieuverontreiniging: doelstellingen

Zijn de gestelde doelstellingen, streefcijfers en verbeteringen voor vervuilingspreventie in het afgelopen kalenderjaar bereikt?

Het bevorderen dat doelstellingen zijn behaald, nieuwe streefcijfers worden geïntroduceerd en de milieuverontreiniging continu verder wordt gereduceerd.

Deel Gebruik
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel