BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

MAN09 Procedures voor energiebesparing

Zijn er plannen en/of procedures aanwezig, gerelateerd aan het gebruik en beheer, die bijdragen aan het verminderen van het energiegebruik?

Het waarderen en stimuleren van procedures die borgen dat het energiegebruik van het gebouw wordt gemonitord, en waar mogelijk gereduceerd.

Deel Beheer
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel