BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

ENE104 Prestatieborging installaties

Wordt het juist functioneren van de installaties geborgd voor energie-efficiency en de prestaties op het gebied van binnenklimaat?

Het zekerstellen van een juiste werking van de installaties met prestatieborging, waarmee verspilling van energie en een negatief effect op het binnenklimaat wordt voorkomen.

Deel Beheer
Maximaal punten 8
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel