BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

POL02 Overstromingsrisico asset

Staat het asset in een gebied met een klein overstromingsrisico?

Stimuleren dat het overstromingsrisico inzichtelijk is gemaakt en mitigerende maatregelen zijn genomen, voor zover mogelijk en noodzakelijk.

Deel Asset
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel