BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

POL08 Opslagvoorziening chemische stoffen

Worden alle gevaarlijke chemische stoffen opgeslagen in een opslagvoorziening die geschikt is voor de opvang van meer dan 110% van de opgeslagen chemicaliën?

Het beperken van de impact van lekkage of morsen van gevaarlijke chemische stoffen, door het zeker stellen dat de opslagvoorziening ook in die gevallen effectief is.

Deel Beheer
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel