BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

WST01 Opslag van gescheiden afvalstromen

Is er op het perceel voldoende ruimte voor het gescheiden inzamelen en opslaan van verschillende recyclebare afvalstromen?

Het zeker stellen dat het asset voldoende ruimte heeft voor het op eigen locatie scheiden van recyclebare afvalstromen, waarmee recycling en hergebruik mogelijk wordt gemaakt en daarmee het storten en verbranden van afval wordt beperkt.

Deel Asset
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel