BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

POL12 Onderzoek bodemverontreiniging

Is het perceel volledig gecontroleerd op bodemverontreiniging?

Voorkomen, of het risico beperken dat het perceel een negatieve impact heeft op de omgeving, door inzicht in aanwezige bodemverontreiniging en de oplossingsmogelijkheden.

Deel Beheer
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel