BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

MAT13 Noodplan brand, milieurisico’s

Is er een bedrijfsnoodplan beschikbaar dat rekening houdt met de bescherming van het asset en/of de milieurisico’s bij brand?

Het stimuleren van de beschikbaarheid van een brand-/bedrijfsnoodplan, dat verder gaan dan wettelijke bepalingen (mens gericht) en als doel heeft om het asset en het milieu te beschermen.

Deel Beheer
Maximaal punten 2
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel