BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

MAT05 Natuurrampen

Zijn er noodplannen ontwikkeld over hoe met bedreigingen om moet worden gegaan van alle relevante natuurrampen?

Het zekerstellen dat het asset is beschermd tegen de gevolgen van mogelijk voorkomende natuurrampen.

Deel Asset
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel