BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

MAN14 Milieuprocedures

Is er een milieubeleid en/of zijn er milieuprocedures ontwikkeld?

Het herkennen en stimuleren van implementatie van een formeel milieubeleid of milieuprocedures. Daarin zijn concrete doelstellingen vastgelegd voor het managen van milieu-initiatieven, inclusief verantwoordelijkheden.

Deel Gebruik
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel