BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

MAT19 Milieumanagementsysteem leveranciers

Welk percentage van de leveranciers heeft een (gecertificeerd) milieumanagementsysteem?

Het zekerstellen dat leveranciers hun activiteiten en processen managen om schadelijke milieueffecten te voorkomen of verminderen.

Deel Gebruik
Maximaal punten 8
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel