BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

MAN07 Milieumanagementsysteem

Heeft de gebouwbeheersorganisatie een milieumanagementsysteem dat betrekking heeft op de locatie?

Het waarderen en stimuleren van het aanwezig zijn een milieumanagementsysteem. Hiermee worden het milieubeheer en de milieuprestaties geborgd binnen de beheersactiviteiten die de gebouwbeheerorganisatie uitoefent binnen het asset.

Deel Beheer
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel