BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

MAN17 Milieudoelstellingen, behaalde resultaten

Welk percentage van de geformuleerde milieudoelstellingen zijn er het afgelopen kalenderjaar behaald?

Het bevorderen dat milieudoelstellingen zijn behaald én het stimuleren van de voortdurende verbetering van de milieuprestatie.

Deel Gebruik
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel