BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

MAN08 Milieubeleid en gestelde doelen

Beschikt de eigenaar van het asset of namens hem de gebouwbeheerder over een milieubeleid met geborgde verbeterdoelen?

Het waarderen en stimuleren van milieubeleid waarmee de milieu-impact van het asset wordt gereduceerd,  met vastgelegde verbeterdoelen.

Deel Beheer
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel