BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

TRA10 Milieubelasting woon-werkverkeer medewerkers

Wat is het totaal aan woon- en werkverkeer per vervoersmiddel (in brandstof, kilometer of CO2) van de medewerkers in het afgelopen kalenderjaar?

Het stimuleren van het meten van de jaarlijks afgelegde afstanden of CO2-emissie voor woon- en werkverkeer door de medewerkers, en met dit inzicht mogelijk maken dat er kwantitatieve doelstellingen worden vastgesteld.

Deel Gebruik
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel