BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

TRA12 Milieubelasting transport voor goederentransport

Wat is het totaal aan goederentransport per vervoersmiddel (in brandstof, kilometer of CO2) in het afgelopen kalenderjaar?

Het stimuleren van het registreren van de jaarlijks afgelegde afstanden of de CO2-emissie voor goederentransport, om kwantitatieve doelstellingen vast te kunnen stellen.

Deel Gebruik
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel