BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

POL03 Maatregelen vermindering afstromend hemelwater

Zijn er maatregelen getroffen om afstromend regenwater naar openbare riolen en watergangen te voorkomen, verminderen en vertragen?

Het beperken van het risico van plaatselijk wateroverlast, vervuiling van natuurlijke watergangen en andere milieuschade.

Deel Asset
Maximaal punten 2
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel