BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

POL16 Maatregelen ter beperking van milieuverontreiniging en hinder

Welke van de volgende beleidsmaatregelen/initiatieven ter voorkoming van milieuverontreiniging en hinder zijn er genomen?

Het herkennen en stimuleren van beleid gericht op reductie en preventie van vervuiling en hinder, en het verhogen van het bewustzijn over verontreinigende stoffen.

Deel Gebruik
Maximaal punten 33
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel