BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

HEA11 Locatie luchttoevoerpunten ten opzichte van vervuilingsbronnen

Zijn de luchttoevoerpunten van het asset voldoende verwijderd van vervuilingsbronnen, en bevinden de luchtafvoerpunten zich voldoende ver van de inlaten om recirculatie van gebruikte lucht te voorkomen?

Zeker stellen dat het ventilatiesysteem geen lucht aanvoert die mogelijk vervuild is door externe vervuilingsbronnen EN dat recirculatie van ventilatielucht is geminimaliseerd.

Deel Asset
Maximaal punten 2
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel