BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

POL14 Klachtenprocedure licht-, geur- en geluidsvervuiling

Is er een klachtenprocedure voor de afhandeling van klachten gerelateerd aan het (gebruik van het) asset (bijvoorbeeld licht-, geur- en geluidsoverlast)?

Het zekerstellen dat issues die invloed hebben op gebouwgebruikers of omwonenden via een formele route kunnen worden ingebracht en effectief worden afgehandeld.

Deel Beheer
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel