BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

HEA16 Interne luchtkwaliteit: NOx monitoring

Wordt het gehalte aan stikstofoxiden (NOx) in de binnenlucht gemonitord en wordt dit zo nodig bijgestuurd bij de aanwezigheid van mogelijke bronnen van NOx binnen het asset en/of in de buurt van toevoerpunten van buitenlucht?

Het stimuleren van de monitoring en inregeling van de NOx-concentratie in de binnenlucht, om zeker te stellen dat er sprake is van een gezond binnenklimaat.

Deel Beheer
Maximaal punten 2
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel