BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

MAN103 Inrichting gebouw afhankelijk van collectie (Museum credit)

Is bij de plaatsing van de collectie in het museum rekening gehouden met de klimaateisen van de collectie?

Bevorderen dat de collectie op een zo optimaal mogelijke locatie wordt geplaatst, zodat aanvullend klimatiseren wordt voorkomen.

Deel Gebruik
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel