BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

MAN03 Informatieverstrekking gebouwgebruikers

Is er in het asset een informatievoorziening aanwezig waar mededelingen over beleid en prestaties op het gebied van milieu en duurzaamheid kunnen worden gecommuniceerd naar gebouwgebruikers?

Het waarderen en stimuleren dat vanuit gebouwbeheer de gebouwgebruikers over de prestaties van het gebouw op het gebied van milieu en duurzaamheid worden geïnformeerd.

Deel Beheer
Maximaal punten 2
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel