BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

POL04 Impact van koudemiddelen

Welke koudemiddelen worden gebruikt in de koelinstallaties en -systemen van het asset?

Het stimuleren van het gebruik van koudemiddelen in de koelinstallaties en- systemen, met een lage bijdrage aan het broeikaseffect en aan klimaatverandering.

Deel Asset
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel