BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

WST08 Hoeveelheid afval naar stortplaats

Wat is de totale hoeveelheid afval (in ton gewicht) die in het afgelopen kalenderjaar is afgevoerd naar een stortplaats?

Inzicht verkrijgen in het aandeel van de hoeveelheid geproduceerd afval, die wordt afgevoerd naar de stortplaats.

Deel Gebruik
Maximaal punten 2
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel