BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

WST09 Hoeveelheid afval hergebruikt/gerecycled

Wat is de totale hoeveelheid afval (in ton gewicht) die in het afgelopen kalenderjaar niet naar een stortplaats is afgevoerd, maar is hergebruikt of gerecycled?

Het stimuleren en promoten van grondstofrecycling, en daarmee het voorkomen van impact op het milieu door gestort afval.

Deel Gebruik
Maximaal punten 2
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel