BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

WST10 Hoeveelheid afval als brandstof voor energie

Wat is de totale hoeveelheid afval (in ton gewicht) die in het afgelopen kalenderjaar is afgevoerd naar een afvalverbrandingsinstallatie?

Het stimuleren en promoten van grondstofrecycling, en daarmee het voorkomen van impact op het milieu door  gestort afval.

Deel Gebruik
Maximaal punten 2
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel