BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

WAT17 Grondwateronttrekking

Wordt grondwateronttrekking uit de omgeving gemeten en gemonitord om te voorkomen dat er teveel water wordt onttrokken?

Het voorkomen van impact op het grondwaterpeil doordat er teveel water wordt onttrokken.

Deel Beheer
Maximaal punten 2
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel