BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

WAT101 Gescheiden rioolstelsel voor hemelwater

Is er een gescheiden rioleringssysteem voor hemelwater en afvalwater aanwezig?

Het verminderen van de druk op het rioleringsstelsel en rioolwaterzuivering bij hevige regenval en tegengaan van verdroging op locatie.

Deel Asset
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel