BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

HEA29 Gemeenschappelijke ontspanningsruimten

Zijn er stappen ondernomen om zeker te stellen dat ontspanningsruimten binnen of buiten niet gebruikt worden voor andere doeleinden?

Het herkennen en stimuleren van de beschikbaarheid van ontspanningsruimten voor gebouwgebruikers, die niet naderhand worden gebruikt voor andere doeleinden tijdens piekdrukte.

Deel Gebruik
Maximaal punten 2
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel