BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

ENE67 Energiebeleid

Welke van de volgende onderwerpen zijn opgenomen in het energiebeleid?

Het waarderen en stimuleren van meerdere initiatieven, om conform de trias energetica te komen tot vermindering en verduurzaming van het energiegebruik.

Deel Gebruik
Maximaal punten 3
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel