BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

ENE44 Emissiefactor koudelevering

Wat is de CO2-emissiefactor van koude geleverd vanuit het collectief koudenet in kgCO2/kWh (indien bekend)?

Deze informatie is nodig om de score van het Energierekenmodel te bepalen.

Deel Beheer
Maximaal punten Volgt uit rekenmodel
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig, Sport, Winkel