BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

MAT07 Beschermende maatregelen tegen beschadigingen

Is bescherming aangebracht aan gebouwdelen en terreininrichting met een verhoogd risico op beschadigingen, bijvoorbeeld ter plaatse van gebieden met druk voetgangersverkeer of waar voertuig- of (steek)wagentransport plaatsvindt?

Het identificeren en stimuleren van maatregelen ter bescherming van blootgestelde gebouwdelen en terreininrichting, waardoor de vervangingsfrequentie hiervan wordt geminimaliseerd.

Deel Asset
Maximaal punten 2
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel