BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

WAT18 Beperking waterverbruik

Hoe worden de activiteiten beheerst om onnodig waterverbruik te voorkomen?

Het zekerstellen dat watergebruik wordt gereduceerd en dat er eisen worden gesteld aan watervoorzieningen.

Deel Gebruik
Maximaal punten 3
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel