BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

POL07 Beperking lichtvervuiling

Zijn er maatregelen getroffen om de lichtvervuiling van binnen- en buitenverlichting te minimaliseren?

Garanderen dat binnen- en buitenverlichting zo wordt ingericht dat de beoogde gebieden worden verlicht en naar boven en zijwaarts gericht licht wordt geminimaliseerd, waardoor onnodige lichtvervuiling en hinder naar aangelegen kavels wordt beperkt.

Deel Beheer
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel