BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

MAN18 Beoordeling milieuprestaties van de organisatie

Hoe frequent beoordeelt de raad van bestuur/het hoger kader van het management, de prestaties van de organisatie op de milieudoelen?

Het stimuleren van de ontwikkeling en beoordeling  van milieudoelstellingen voor het continue verbeterien van de prestaties van de organisatie.

Deel Gebruik
Maximaal punten 2
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel