BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

WAT01 Bemeteren waterverbruik

Waarvan en tot welk niveau wordt het waterverbruik gemeten?

Het zekerstellen dat het waterverbruik kan worden bewaakt en beheerd, doordat het wordt gemeten en daarmee het stimuleren van het reduceren van het waterverbruik.

Deel Asset
Maximaal punten 6
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel