BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

TRA102 Alternatief vervoer

Zijn er oplaadpunten voor elektrisch auto’s of faciliteiten voor carpooling of autodeling aanwezig?

Het stimuleren van het verminderen van de aan autogebruik gerelateerde emissies, door het faciliteren van elektrisch vervoer en het stimuleren van carpooling of autodeling.

Deel Asset
Maximaal punten 2
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel