BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

WST02 Afvalpreventie, getroffen maatregelen

In hoeverre worden activiteiten georganiseerd om in lijn met de ‘afvalhiërarchie’ onnodige afvalstromen te voorkomen en in hoeverre worden afvalstromen beheerd om de milieueffecten daarvan te minimaliseren?

Het onderkennen en stimuleren van afvalbeheer dat in lijn is met de ‘afvalhiërarchie’, met als doel  afval en de afvoer hiervan te verminderen en  negatieve milieueffecten te minimaliseren.

Deel Gebruik
Maximaal punten 8
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel