BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

MAN13 Adaptiestrategie voor het gebouw

Zijn er adaptatiestrategieën en -procedures voor het asset beschikbaar om aan toekomstige behoeften te voldoen, gerelateerd aan onder andere klimaatverandering en veranderingen in functionaliteit?

Het managementteam van het asset stimuleren om adaptatiestrategieën en procedures op te stellen, die mogelijke aanpassingen beschrijven om aan toekomstige behoeften te voldoen.

Deel Beheer
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel