BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0

POL 01 Milieueffect van koudemiddelen

Het verminderen van de bijdrage van koudemiddelen aan klimaatverandering door het voorkomen van lekkage en het gebruik van koudemiddelen zonder effect of met zeer geringe bijdrage aan het broeikaseffect.

Beschikbare punten 3
Minimale vereiste Ja
Verplicht vanaf Nee
Projectgebonden Ja
Defaultcredit Ja
Filtercredit Nee
Exemplary performance Nee
Functie Bijeenkomstfunctie, Gezondheidszorgfunctie, Industriefunctie, Industriefunctie - Koel- en vrieshuizen, Industriefunctie - Laboratorium, Kantoorfunctie, Logiesfunctie, Onderwijsfunctie (Basis en middelbaar), Onderwijsfunctie (Hoger), Sportfunctie, Winkelfunctie