BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0

Algemene interpretaties

Tabel 6 - Kenmerken credits

In de beoordelingsrichtlijn van Nieuwbouw 2020 v1.0 in hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 - Bijzondere credits staan in tabel 6 op sommige plaatsen overbodige kruisjes of ontbreken deze. Hierdoor ontstond onduidelijkheid of bepaalde criteria-eisen moesten worden uitgesloten of niet in de beoordeling van projecten afhankelijk van het kruisje. Per 18 september 2023 is tabel 6 in de online richtlijn gecorrigeerd en leidend. De oranje vakjes waren kruisjes die niet langer van toepassing zijn en geel gemarkeerde kruisjes zijn toegevoegd.

Datum van publicatie:
19 september 2023

CAT 3 laboratorium

Onder paragraaf 2.5 staat Laboratorium (Cat 3) onder Bespoke. Een Cat 3 laboratorium kan in vele gevallen ook onder de reguliere scope van de beoordelingsrichtlijn worden beoordeeld. Neem contact op met DGBC (helpdesk@dgbc.nl) om uitsluitsel te krijgen of het project onder de reguliere beoordelingsrichtlijn kan worden beoordeeld of dat een Bespoke benodigd is.

Datum van publicatie:
18 september 2023

Datacenters certificeren

In paragraaf 2.5, tabel 2, is te lezen dat datacenters met de Nieuwbouw 2020 richtlijn te certificeren is. Dit is echter alleen het geval wanneer het datacenter niet de hoofdfunctie is van het te certificeren project. Als het datacenter de hoofdfunctie van het te certificeren gebouw is, zal dit met de Datacenters 2012 richtlijn moeten.

Datum van publicatie:
15 november 2022

MAN 01 - Projectmanagement

Criterium 8 van MAN 01 is enkel van toepassing op de onderwijsfunctie. De kruisjes bij de functies gezondheidszorg en laboratorium in tabel 6 van hoofdstuk 3 moeten worden genegeerd.

Datum van publicatie:
19 maart 2021

HEA 01 - Visueel comfort

Criteria 8 en 9 van HEA 01 zijn niet van toepassing op de industriefunctie. De kruisjes bij de functie industrie in tabel 6 van hoofdstuk 3 moeten worden genegeerd.

Datum van publicatie:
19 maart 2021